Over de Erfgoedleerlijn

De Erfgoedleerlijn Noord-Holland is ontstaan als onderdeel van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Holland. Het lesmateriaal is voor iedereen vrij toegankelijk. Het is in individuele klassen te gebruiken, maar ook bruikbaar als basis voor een lokale of regionale erfgoedleerlijn. De Erfgoedleerlijn Noord-Holland is ontwikkeld door Plein C met subsidie van de provincie Noord-Holland en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Over regionale erfgoedleerlijnen in Noord-Holland

Naast de Erfgoedleerlijn Noord-Holland zijn er ook plaatselijke erfgoedleerlijnen ontwikkeld. Deze leerlijnen zijn gekoppeld aan het regionale erfgoed en de regionale geschiedenis.

Over ontwikkelingsgericht erfgoedonderwijs

Het lesmateriaal van de Erfgoedleerlijn is in de eerste plaats gericht op de ontwikkeling van kinderen. Ze leren hoe en waarom in onze cultuur betekenis aan erfgoed wordt verleend en oefenen in het verlenen van betekenis door zelf erfgoed te onderzoeken. Lees hier meer over in het artikel Een Erfgoedleerlijn voor Noord-Holland.


Over Plein C

Plein C is een expertisecentrum voor cultuureducatie. Met een brede blik op de culturele vorming van kinderen ontwikkelt Plein C interactieve lesmaterialen voor kunst-, media- en erfgoedonderwijs. Ook verzorgt Plein C trainingen voor leerkrachten en cultuuraanbieders. www.pleinc.nl