Aansluiten bij de Erfgoedleerlijn

Erfgoedinstellingen kunnen aansluiten bij de Erfgoedleerlijn Noord-Holland. De thema’s van de lespakketten zijn relevant voor alle scholen in Noord-Holland. De leerkracht die de lessen uitvoert, wordt gestimuleerd om met plaatselijke erfgoedinstellingen samen te werken. In de digitale erfgoedspelletjes voor de leerlingen spelen de collecties van plaatselijke musea en archieven een hoofdrol.

Per lespakket is een format beschikbaar voor een museumles, excursie of presentatie. Zo ontstaat er een optimale verbinding tussen het schoolprogramma en de erfgoedomgeving.

Groep 1/2 Vroeger & nu

over het onderscheid tussen vroeger en nu

Wat betekent vroeger? Wat hoort bij vroeger en wat hoort bij nu? Hoeveel vroegers zijn er eigenlijk? Met behulp van opa’s en oma’s, een voorleesverhaal, liedjes, en digitale spelletjes ontwikkelen de leerlingen beginnend historisch besef.

Groep 3/4 Voorwerpen

over verzamelen

Kinderen, strandjutters en museumdirecteuren - allemaal zijn ze bezig met verzamelen. Waarom eigenlijk? En wat kun je met zo’n verzameling allemaal doen? Door goed naar voorwerpen te kijken gaan de leerlingen categoriseren, selecteren en beredeneren wat waardevol is. Een museumbezoek of een klassenmuseum rondt dit lespakket af.

Groep 5/6 Gebouwen

over bijzondere bouwwerken en monumenten

Alle gebouwen zijn verschillend. Waarom is dat? En heeft de vorm van een gebouw iets te maken met de functie? De leerlingen oefenen in het kijken naar gebouwen en leren waarom monumenten beschermd worden. Daarbij hoort ook een bezoek aan een monument in hun eigen woonplaats.

Groep 7 Landschap

over het ontstaan van Noord-Holland

Is landschap ook erfgoed? Ja, in Nederland wel. De leerlingen leren, aan de hand van historische kaarten, hoe het landschap in de loop van de tijd veranderd is door menselijk ingrijpen. In hun eigen omgeving onderzoeken ze hoe het landschap is ontstaan.

Groep 8 Allemaal erfgoed

allemaal erfgoed

Dit lespakket gaat over de rijke diversiteit van erfgoed. De leerlingen leren dat er materieel (tastbaar) én immaterieel erfgoed bestaat. Hoe we dat erfgoed waarderen hangt af van de tijd, de plaats en de mensen die ermee te maken hebben. Aan de hand van hun persoonlijke erfgoed krijgen de leerlingen inzicht in de waarden die erfgoed vertegenwoordigt.