Fotoverantwoording

Voor de lesmaterialen op de site is gebruik gemaakt van erfgoed dat verzameld en beheerd wordt door musea, archieven en archeologische depots in Noord-Holland.