Disclaimer

De inhoud van deze site en de van alle andere uitingen van Plein C op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Plein C, als onderdeel van Cultuurcompagnie Noord-Holland, is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Zij die menen auteursrechtelijke aanspraken te kunnen maken behorend bij het beeldmateriaal op deze website worden verzocht in contact te treden met de redactie/webbeheerder. Zij zullen worden doorverwezen naar de producenten en/of leveranciers van het beeldmateriaal voor het afhandelen van de auteursrechten.

Heb je opmerkingen of vragen over deze website? Mail Plein C

Op de diensten en producten van Plein C zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.