Erfgoedleerlijn Noord-Holland

De Noord-Hollandse Erfgoedleerlijn bestaat uit vijf lespakketten voor de basisschool: van groep 1/2 tot groep 8. De lespakketten zijn gratis online te gebruiken.

De thema’s van de leerlijn zijn relevant in heel Noord-Holland, en sluiten in elke leeftijdsgroep aan bij de cognitieve ontwikkeling en de belevingswereld van de leerlingen. De digitale lesmaterialen zijn rijk aan voorbeelden en stimuleren leerlingen en leerkrachten om het erfgoed in de eigen omgeving te bezoeken en te bevragen.

Erfgoedinstellingen kunnen aansluiten bij de Erfgoedleerlijn door museumlessen, excursies of presentaties te organiseren voor de scholen in de omgeving.

Vanwege technische problemen werken niet alle onderdelen van het lespakket. Er wordt gewerkt aan een oplossing.